27.05.2024

🚀 Вітаємо студентів 1 курсу бакалаврату ІАТ. 🚀 2020 року вступу

Списки зарахованих з 21 вересня 2020 на перший курс за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

173 Авіоніка

Списки зарахованих з 21 вересня 2020 на перший курс за державним замовленням на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст»

Списки зарахованих з 21 вересня 2020 року на перший курс за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання

Студенти 1 курсу!
Навчання у першому семестрі розпочинається з 21.09.2020 року.