30.05.2024

Методична комісія

Методичну комісію Iнстуту аерокосмічних технологій створено з метою забезпечення координації сумісних дій деканату та кафедр інституту з питань підвищення якості підготовки висококваліфікованих працівників.

У своїй діяльності методична комісія керується планом роботи університету, рішеннями Вченої ради університету, Ректора, Першого проректора, рішеннями Методичної ради університету.

Методична комісія взаємодіє з Вченою радою інституту, директором, кафедрами та іншими структурними підрозділами університету.

Склад методичної комісії ІАТ:

⇒ Пікенін Олексій Олександрович

Члени методичної комісії ІАТ:

⇒ Пікенін Олексій Олександрович