18.01.2022

Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

БАКАЛАВР – освітній ступінь вищої освіти особи, яка на основі повної середньої загальної освіти або на базі диплому молодшого спеціаліста здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Варто звернути увагу у 2021 році

 • Конкурсний бал : Максимальний бал — 200 балів. Мінімальний бал з профілюючих дисциплін становить 125 балів.

 • Приймаються результати ЗНО за сертифікатами (2018, 2019, 2020 та 2021) років.

 • Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального
  замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях, та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.
 • Галузевий коефіцієнт (ГК)  дорівнює — 1.02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (освітні програми), які передбачені в (Додаток 2 до Умов прийому до закладів вищої освіти в 2021 році — Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка), та 1.00 в інших випадках;

 • Сільський коефіцієнт (СК) дорівнює — 1.05 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу.

01 лютого – 05 березня Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні

21 травня – 16 липня Зовнішнє незалежне оцінювання

01 липня Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

1 – 13 липня Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань

14 липня Початок прийому заяв та документів

16 липня 18:00 Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають проходити творчий конкурс (мають право складати вступні іспити, співбесіду), що проводить КПІ ім. Ігоря Сікорського

17 липня Строки проведення співбесід

23 липня 18:00 Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 13 липня

не пізніше 28 липня 12:00  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

02 серпня 18:00 Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 09 серпня   Зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 11 серпня закінчення прийому копій документів для отримання спеціальних умов участі у конкурсі (для вступників, які беруть участь у конкурсі за кошти фізичних та/або юридичних осіб та претендують на переведення)

12 серпня 17:00 –  Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

  не пізніше 17 серпня – Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

 • Приймаються результати ЗНО за сертифікатами (2018, 2019, 2020 та 2021) років.
Конкурсний бал відповідно до Розділу VII п.7:
КП1 х П1 + КП2 х П2 + КП3 х П3 + КП4 х МЛ + КП5 х А + КП6 х ОУ
Конкурсний показникКоефіцієнтСертифікат ЗНО
КП10,25 хП1Українська мова*
КП20,5 хП2Математика
КП30,5 хП3Фізика, або Іноземна мова, або Історія України, або Хімія, або Географія, або Біологія
КП40МЛМотиваційний лист
КП50АСередній бал свідотства про ПЗСО
КП60,05 хОУПідготовчі курси закладів вищої освіти від (100 до 200)
Конкурсний бал має бути не менше ⇒ 125,0 балів

Галузевий коефіцієнт (ГК)  дорівнює — 1.02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (освітні програми), які передбачені в (Додаток 2 до Умов прийому до закладів вищої освіти в 2021 році — Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка), та 1.00 в інших випадках;

(КП1 х П1 + КП2 х П2 + КП3 х П3 + КП4 х МЛ + КП5 х А + КП6 х ОУ) х ГК

Сільський коефіцієнт (СК) дорівнює — 1.05 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1.02 — для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;

(КП1 х П1 + КП2 х П2 + КП3 х П3 + КП4 х МЛ + КП5 х А + КП6 х ОУ) х СК

В інших випадках — 1.00.


Абітурієнт може розрахувати свій конкурсний бал за посилання.

Освітні програми:

 • ІНЖЕНЕРІЯ АВІАЦІЙНИХ ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНИХ СИСТЕМ
 • ЛІТАКИ І ВЕРТОЛЬОТИ

Бюджетні місця: 

2020 рік – 70 місць (денна форма навчання) 

2021 рік – 85 місць (денна форма навчання) Максимальні обсяги державного замовлення в 2021 році

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році:

Денна форма навчання: 25 000 грн./рік
Заочна форма навчання: 15 000 грн./рік

Сетифікати ЗНО (* Можливо вступати за сертифікатами ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 рр.):

1. Українська мова*  – відповідно до  Додаток 4 до Умов прийому до закладів вищої освіти в 2021 році — Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів П.3. Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.

2. Математика (Що потрібно знати про ЗНО з математики у 2021 році?)*

3. На вибір: Фізика*, або Іноземна мова*, або Історія України*, або Хімія*, або Географія*, або Біологія *

Освітня програма: 

 • СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ ТА КОМПЛЕКСАМИ

Бюджетні місця: 

2020 рік – 35 місць (денна форма навчання)

2021 рік – 40 місць (денна форма навчання) Максимальні обсяги державного замовлення в 2021 році

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році:

Денна форма навчання: 23 900 грн./рік
Заочна форма навчання: 13 900 грн./рік

Сетифікати ЗНО (* Можливо вступати за сертифікатами ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 рр.):

1. Українська мова*  – відповідно до  Додаток 4 до Умов прийому до закладів вищої освіти в 2021 році — Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів П.3. Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.

2. Математика (Що потрібно знати про ЗНО з математики у 2021 році?)*

3. На вибір: Фізика*, або Іноземна мова*, або Історія України*, або Хімія*, або Географія*, або Біологія *

Відбіркова комісія ІАТ (для спеціальностей 134 та 173) знаходиться:

28 корпусі 117 ауд (м. Київ, вул. Боткіна 1).

Telegram – abityrientIAT

E-mail – vk.iat.kpi@gmail.com

Телефон гарячої лінії Відбіркової комісії ІАТ: +38 (096) 313-37-38