18.04.2024

Вступ до Магістратури

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс (1 курс магістратури).

Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Ти продовжуєш навчання за тією ж спеціальністю?

Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової.

Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.
Прийом студентів на підготовку ступеня магістра здійснюється за результатами конкурсного відбору.

Шановні вступники! У зв’язку з правовим режимом воєнного стану можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!

8 травня – 31 травня – Реєстрація заяв на участь в єдиному вступному іспиті (ЄВІ)

26 червня – 18 липня – Основна сесія єдиного вступного іспиту

26 червня – 18 липня – Основна сесія єдиного фахового вступного випробування

17 липня – 28 липня – Проведення співбесід замість ЄВІ, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ

31 липня – 21 серпня 18:00 – Реєстрація заяв вступників для участі у конкурсному відборі

31 липня – 14 серпня 18:00 – Проведення фахових іспитів на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 26 серпня – Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням

до 29 серпня 18:00 – Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

31 серпня – Зарахування вступників за державним замовленням

30 серпня – 6 вересня 17:00 – Виконання вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 7 вересня – Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Єдиний вступний іспит

Два блоки:

– тест загальної навчальної компетентності;

– тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника).

Складають вступники на всі спеціальності та освітні програми без виключень.

Фаховий іспит

Складання фахових іспитів до магістратури відбуватиметься до початку подання заяв.

Для вступу на контракт на спеціальності, яким надається особлива підтримка (додаток 6 до Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році – Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка), достатньо мотиваційного листа.

Програми Комплексних фахових випробувань

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем» за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра «Літаки і вертольоти» за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра «Системи керування літальними апаратами та комплексами» за спеціальністю 173 Авіоніка

Траєкторії вступу до магістратури у 2023 році:

  1. Бюджет (ЄВІ + фаховий іспит + мотиваційний лист)
  2. Контракт (Мотиваційний лист)

 Конкурсний бал

Для конкурсного відбору на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = 0,2*П1+0,2*П2+0,6*П3

де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ,

     П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ,

     П3 – оцінка з ЄФВВ або фахового іспиту.

Мінімальний конкурсний бал для участі в конкурсі на місця державного замовлення – 130,000

Відбіркова комісія ІАТ (для спеціальностей 134 та 173) знаходиться:

28 корпусі 117 ауд (м. Київ, вул. Боткіна 1).

Telegram – abityrientIAT

E-mail – vk.iat.kpi@gmail.com

Телефон гарячої лінії Відбіркової комісії ІАТ: +38 (096) 313-37-38