26.05.2024

Про нас

Створення навчально-наукового Інституту аерокосмічних технологій у складі КПІ імені Ігоря Сікорського стало цілком закономірним результатом розвитку авіа- та ракетно-космічної техніки, враховуючи, що Україна – космічна держава з багатим минулим та впевненим потенціалом на майбутнє.

Інститут здійснює підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з авіа-та ракетно-космічного напряму шляхом системної взаємодії практиків – дослідників із студентами та викладачами. Об’єднанням теорії і практики в Інституті аерокосмічних технологій створюють платформу для розкриття творчого потенціалу студентської молоді і молодих фахівців, залучаючи, при цьому, молоде покоління у процес проектування майбутнього.

Протягом навчання студенти інституту отримують освіту на рівні кращих університетів світу. Випускники володіють фундаментальними знаннями у галузі проектування, створення та експлуатації новітньої авіа- та ракетно-космічної техніки із використанням сучасних програмних продуктів, технічних засобів, комп’ютерних і комп’ютеризованих систем та інформаційних технологій проектування як спеціального так і загального призначення для різноманітних галузей науки і промисловості.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ГРУПИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ ІАТ

Термiни пiдготовки фахівців: бакалавр (б) – 3 роки 10 місяців; магістр (м) – 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання – освітньо-професійної або освітньо-наукової.

Галузь знань – 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

134 АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

** Літаки та вертольоти

** Ракетні та космічні комплекси

Галузь знань – 17 ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

173 АВІОНІКА

** Системи керування літальними апаратами та комплексами

На всі спеціальності ІАТ:

  • поширюються додаткові бали приймальної комісії і враховується галузевий коефіцієнт (1,02);
  • здійснюється набір на базі ОКР «молодший спеціаліст»

** спеціалізації

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ АЕРОКОСМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

134 АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА (ДП)

Освітні програми

Розробляються програми навчання, які передбачають спільну із компанією NOOSPHERE (США) (в Україні – Громадська організація “АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА”) цільову підготовку магістрів для ракетно-космічної компанії FIREFLY (США) (в Україні – ТОВ “ФАЙЄРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА”). Водночас майбутні магістри будуть поєднувати навчання з роботою у Центрі ТОВ “ФАЙЄРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА”, працюючи над реальними проектами з розроблення легких ракетоносіїв, які доставлятимуть вантажі у космічний простір (супутники).

Учасниками програми можуть стати випускники будь-якого технічного закладу вищої освіти України з дипломом бакалавра, які пройдуть співбесіду із представниками Громадської організації “АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА”, ТОВ “ФАЙЄРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА” та КПІ імені Ігоря Сікорського, а також ті, хто вступив до КПІ ім. Ігоря Сікорського на програму підготовки магістрів за відповідною освітньою програмою.

Заняття будуть проводитись в КПІ ім. Ігоря Сікорського та ракетно-космічному конструкторському центрі ТОВ “ФАЙЄРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА” (м. Дніпро).