16.06.2024

🔴 Списки рекомендованих до зарахування до магістратури з 21 вересня 2020 року за державним замовленням (денна та заочна форма навчання)

Спеціальність

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка


Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем (Денна)


Літаки і вертольоти (Денна)


Спеціальність


173 Авіоніка (Денна)


Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем ( Заочна )


Літаки і вертольоти (Заочна)