30.05.2024

Кафедра космічної інженерії

Кафедра космічної інженерії

Спеціальність:

134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”

 Освітня програма: 

ІНЖЕНЕРІЯ АВІАЦІЙНИХ ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНИХ СИСТЕМ (професійна)

ІНЖЕНЕРІЯ АВІАЦІЙНИХ ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНИХ СИСТЕМ  (наукова)

1. Створення навчально-наукового Інституту аерокосмічних технологій у складі КПІ імені Ігоря Сікорського і кафедри Космічної інженерії стало цілком закономірним результатом розвитку авіа- та ракетно-космічної техніки, враховуючи, що Україна – авіаційна та космічна держава з багатим минулим та впевненим потенціалом на майбутнє.

Історично КПІ завжди був флагманом у авіа та ракето будуванні і підготовці фахівців для цих галузей. Микола Делоне, Ігорь Сікорський, Брати Касьяненки, Сергій Корольов, Олександр Мікулін, Архип Люлька та багато інших були провідниками ідей сучасного авіа і ракетобудування. Сьогодні КПІ імені Ігоря Сікорського пишається тим, що його викладачі та студенти заклали фундамент авіаційної і ракето – космічної могутності  України.

Кафедра космічної інженерії здійснює підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з авіа-та ракетно-космічного напряму за спеціальністю 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка” освітніми програмами (спеціалізаціями): “Ракетні та космічні комплекси”  і  “Інженерія авіаційних та ракето-космічних систем” шляхом системної взаємодії практиків – дослідників із студентами та викладачами. Об’єднанням теорії і практики на створюють платформу для розкриття творчого потенціалу здобувачів вищої освіти і молодих фахівців, залучаючи, при цьому, молоде покоління у процес  створення сучасних літальних апаратів різного класу і застосування від літаків до супутників і ракетоносіїв.

Випускники володіють фундаментальними знаннями у галузі проектування, створення та експлуатації новітньої авіа- та ракетно-космічної техніки із використанням сучасних програмних продуктів, технічних засобів, комп’ютерних і комп’ютеризованих систем та інформаційних технологій проектування як спеціального так і загального призначення для різноманітних галузей науки і промисловості.

       Здобувачі вищої освіти також навчаються за дуальною системою по розроблених програмам навчання, які передбачають спільну із компанією NOOSPHERE (США) (в Україні – Громадська організація “АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА”) цільову підготовку магістрів для ракетно-космічної компанії FIREFLY (США) (в Україні – ТОВ “ФАЙЄРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА”). Водночас майбутні магістри поєднують навчання з роботою у Центрі ТОВ “ФАЙЄРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА”, працюючи над реальними проектами з розроблення легких ракетоносіїв, які доставлятимуть вантажі у космічний простір (супутники).

2. Нашими партнерами є: Firefly Aerospace (США), Noosphere (Україна), Boeing (США), ABRIS – DG (Україна), ТОВ “Аеропракт”, АНТК “Антонов”, КД КБ “Луч”.

Тому випускники нашої кафедри можуть працювати на цих підприємствах.

3. На кафедрі разом із партнерами створюються високотехнологічні навчально-наукові лабораторії зі створення, дослідження і випробування сучасних літальних апаратів. в яких здобувачі освіти не тільки отримують практичний досвід а і проводять наукові дослідження.

Під час навчання студентська молодь активно працює в гуртках та об’єднаннях аерокосмічного напряму:  авіаційної інженерії, ракетно-космічної інженерії, робототехнічної інженерії, зі створення дронів  і дрон-рейсингу та інші.

Можливість відчути себе інженером конструктором:✈  МІГ-23 ✈ АН24Т  🚁  МІ 2.

4. Здобувачі вищої освіти, що обрали спеціальність “Авіаційна та ракетно-космічна техніка” мають можливість:

– навчатися у сучасних навчально-наукових лабораторіях із використанням сучасних інформаційних технологій, що застосовуються при створенні новітньої авіаційної та ракетно-космічної техніки;

– вдосконалювати рівень володіння англійською мовою, шляхом вивчення частини навчальних дисциплін англійською мовою;

– бути активним учасником програм академічної мобільності із навчальними закладами іноземних країн;

– отримувати стипендії за умов успішного навчання;

– проживати у гуртожитках КПІ імені Ігоря Сікорського (для всіх бажаючих іногородніх студентів);

– брати участь у різноманітних виставках, конкурсах, фестивалях, змаганнях форумах інше;

– активно проводити своє дозвілля у колективах художньої самодіяльності та спортивних секціях і командах та багато іншого.