12.04.2024

Спеціальності, освітні програми

Бакалаврат – 3 р 10 міс
Магістратура – 1 р 4 міс або 1 р 9 міс (освітньо-професійна, освітньо-наукова)

Кафедра забезпечує підготовку фахівців з вищою освітою усіх трьох рівнів:

 • першого (бакалавр)
 • другого (магістр)
 • третього освітньо-наукового (доктор філософії)
 • Переглянути освітньо програму «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем» (Aerospace and roket systems engeneering) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти нової редакції 2022 року (гарант освітньої програми доктор технічних наукпрофесор Архипов Олександр Геннадійович), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Освітня програма: 134_OPPB_IARKS_2022

Освітня програма (Англійською):  134_OPPB_IARKS_2022eng

Обговорення освітньої програми ki@kpi.ua
 • Переглянути освітньо-професійну програму «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем» (Aerospace and roket systems engeneering) другого (магістерського) рівня вищої освіти нової редакції 2021 року (гарант освітньої програми к.т.н., доцент Мариношенко Олександр Петрович), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Освітня програма: 134_OPPM_IARKS_2022

Освітня програма (Англійською) 134_OPPM_IARKS_2022eng

 • Переглянути освітньо-наукову програму Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Aviation and Rocket-Space Technology) третього (наукового) рівня вищої освіти нової редакції від 2022 року (гарант освітньої програми доктор технічних наук, професор Кабанячий Володимир Володимирович), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Освітня програма:  134_ONPD_ARKT_2022

Освітня програма (Англійською): 134_ONPD_ARKT_2022eng

 • Переглянути освітньо програму «Літаки і вертольоти» (Airplanes and helicopters) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти нової редакції 2021 року (гарант освітньої програми кандидат технічних наук, доцент Бондаренко Олександр Миколайович), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.
 • Переглянути освітньо-наукову програму «Літаки і вертольоти» (Airplanes and helicopters) другого (магістерського) рівня вищої освіти нової редакції 2021 року (гарант освітньої програми доктор технічних наук, професор Сухов Віталій Вікторович), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.
 • Переглянути освітньо-професійну програму «Літаки і вертольоти» (Airplanes and helicopters) другого (магістерського) рівня вищої освіти нової редакції 2021 року (гарант освітньої програми к.т.н., доцент Зінченко Дмитро Миколайович), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.
 • Переглянути освітньо-наукову програму Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Aviation and Rocket-Space Technology) третього (наукового) рівня вищої освіти нової редакції від 2020 року (гарант освітньої програми доктор технічних наук, професор Кабанячий Володимир Володимирович), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.
 • Переглянути освітньо програму «Системи курування літальними апаратами та комплексами» (Control system of flight vehicles and complexes) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти нової редакції 2021 року (гарант освітньої програми к.т.н., доцент Бурнашев Віталій Віталійович), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.
 • Переглянути освітньо-наукову програму «Системи курування літальними апаратами та комплексами» (Control system of flight vehicles and complexes) другого (магістерського) рівня вищої освіти нової редакції 2021 року (гарант освітньої програми к.т.н., с.н.с., доцент Пономаренко Сергій Олексійович), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.
 • Переглянути освітньо-професійну програму «Системи курування літальними апаратами та комплексами» (Control system of flight vehicles and complexes) другого (магістерського) рівня вищої освіти нової редакції 2021 року (гарант освітньої програми к.т.н., доцент Черняк Микола Григорович), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.
 • Переглянути освітньо-наукову програму «Системи курування літальними апаратами та комплексами» (Control system of flight vehicles and complexes) третього (наукового) рівня вищої освіти нової редакції від 2020 року (гарант освітньої програми доктор технічних наук, професор Збруцький Олександр Васильович), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.