16.07.2024

Основні нормативні документи

Права та обов’язки учасників освітнього процесу передбачені законом України Про вищу освіту

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу Університету регулюються низкою документів, наявних у вільному доступі на офіційному сайті

-Статут Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (Нова редакція)  https://kpi.ua/statute

-Колективний договір КПІ ім. Ігоря Сікорського – https://kpi.ua/collective_agreement

-Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії – https://osvita.kpi.ua/node/187

-Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського – https://kpi.ua/regulations

-Додаток до Правил прий ому до Університету – https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172

-Кодекс честі Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” – https://kpi.ua/code

-Правила внутрішнього розпорядку Університету – https://kpi.ua/admin-rule