25.06.2024

КОМПЛЕКСНИЙ АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН БАКАЛАВРА У 2022 РОЦІ

Програма комплексного атестаційного екзамену складена для проведення атестації студентів (здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр») з метою встановлення відповідності здобутих ними компетентностей та результатів навчання за освітньо-професійною програмою «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем», вимогам стандарту вищої освіти зі спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, зокрема

Програма комплексного атестаційного екзамену складена для проведення атестації студентів (здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр») з метою встановлення відповідності здобутих ними компетентностей та результатів навчання за освітньо-професійною програмою «Літаки і вертольоти», вимогам стандарту вищої освіти зі спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, зокрема

Програма комплексного атестаційного екзамену складена для проведення атестації студентів (здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр») з метою встановлення відповідності здобутих ними компетентностей та результатів навчання за освітньо-професійною програмою «Системи керування літальними апаратами», вимогам стандарту вищої освіти зі спеціальності 173 Авіоніка, зокрема