16.07.2024

🚀 ЛІНОТИП ЙОСИПА ЛІВЧАКА

У 1875 році уродженець с. Тисів (Івано-Франківська область) Йосип Лівчак розробив для друкарні у м. Вільно (тепер Вільнюс – столиця Литви) матрицевибивну складальну друкарську машину, яка півтора десятиріччя використовувалася для друку газети Віленський вісник. У 1886 році Оттмар Мергенталер отримав в США патент на аналогічну машину, яку стали називати лінотип. Винайдення цього типу друкарських машин спричинило революцію у друкарський справі. Цей засіб складання використовувався до 70-80-х років ХХ ст., коли йому на зміну прийшли фототипічні, а потім и комп’ютерні технології. Його оптичний прилад (діаскоп) було удостоєно золотої медалі Фрацузької академії наук.

Денис Негомедзянов