25.05.2024

Обговорення освітньо-наукової програми «доктора філософії» Спеціальність 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Переглянути освітньо-наукову програму Авіаційна та ракетно-космічна техніка 2020 (Aviation and Rocket-Space Technology) третього (наукового) рівня вищої освіти нової редакції від 2020 року (гарант освітньої програми доктор технічних наук, професор Кабанячий Володимир Володимирович), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

📌 Навчальні плани – переглянути

📌 Силабуси – переглянути