27.05.2024

🔴 Рішення стипендіальної комісії по додатковим балам від 25.12.2023

Додаткові бали для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня вищої освіти