14.07.2024

Про організацію відбору громадян України для проходження військової підготовки у 2021 році (наказ № НОН.1.2021 від 04.01.2021)

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48 «Про затвердження Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу» (зі змінами), наказу Міністерства освіти України та Міністерства оборони України від 15.08.2018 № 910/412 «Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів», наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 719/1289 «Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу» (зі змінами) ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського

Н А К А З У Є :

1. Затвердити Правила прийому на навчання громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2021 році: Додаток 1 (Правила).

 2. Створити відбіркову комісію для проведення додаткового конкурсного відбору громадян України для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу у складі: Голова відбіркової комісії – завідувач кафедри військової підготовки Царенок О.О. Заступник голови відбіркової комісії – заступник завідувача кафедри військової підготовки Дубінін В.В. Секретар відбіркової комісії – начальник відділення персоналу та стройового Горлінська А.А.

       2.1. Підкомісія з оцінки рівня успішності навчання, допризовної підготовки громадян: Голова підкомісії – голова предметно-методичної комісії (далі – ПМК) тактики старший викладач Рясний В.С. Члени комісії: старший викладач ПМК тактики Ткаченко Ю.М.; викладач ПМК тактики Гаврилюк І.І.; викладач ПМК тактики Теплюк А.Г.; викладач ПМК тактики Шепелевич Д.В.

       2.2. Підкомісія з професійного психологічного відбору: Голова підкомісії – викладач ПМК загальновійськових дисциплін Власов В.О. Члени підкомісії: старший викладач ПМК загальновійськових дисциплін Стукан С.О.; діловод Хмелюк О.М.

       2.3. Підкомісія з оцінки рівня фізичної підготовки: Голова підкомісії – голова ПМК загальновійськових дисциплін доцент Білошицький В.І. Члени підкомісії: старший викладач ПМК загальновійськових дисциплін Канюка О.Ф.; викладач ПМК загальновійськових дисциплін Бех С.М.; викладач ПМК загальновійськових дисциплін Пузирьов М.О.; викладач ПМК загальновійськових дисциплін Рощенко С.В.

3. Для розгляду апеляцій громадян за результатами конкурсного відбору призначити апеляційну комісію у складі: Голова комісії – заступник завідувача кафедри військової підготовки Дубінін В.В. Члени комісії: доцент ПМК БЗОВ ППО СВ Тищенко В.М.; викладач ПМК БЗО ПС Нарушкевич М.О.

4. В період з 10 травня по 30 липня 2021 року конкурсній комісії провести конкурсний відбір громадян України, які виявили бажання навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб, як плата за послуги у галузі вищої освіти, пов’язані з військовою підготовкою (за контрактом). Прийом документів розпочати з 01 лютого 2021 року.

5. Завідувачу кафедри військової підготовки Царенку О.О.: організувати інформування громадян України про строки та порядок прийому документів і проведення конкурсного відбору громадян для проходження військової підготовки шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сторінці КПІ ім. Ігоря Сікорського; надати закладам вищої освіти, з якими укладено договір про організацію військової підготовки здобувачів вищої освіти за програмою підготовки офіцерів запасу, інформацію про строки та порядок прийому документів і проведення конкурсного відбору громадян для проходження військової підготовки; графік проведення конкурсного відбору розмістити на сайті кафедри до 30 квітня 2021 року.

6. Завідувачу кафедри військової підготовки Царенку О.О. протягом одного місяця з дня видання наказу про зарахування укласти контракти про військову підготовку громадян.

7. Відповідальність за організацію і проведення конкурсного відбору та контроль за виконанням членами комісій своїх обов’язків покласти на завідувача кафедри військової підготовки Царенка О.О.

8. Директорам інститутів та деканам факультетів до 01 лютого 2021 року: на сайтах своїх структурних підрозділів розмістити (оновити) інформацію щодо Правил прийому на навчання громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу в 2021 році; призначити відповідальних осіб по взаємодії із кафедрою військової підготовки та надати прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон на електронну пошту kvp @kpi.ua, або Telegram-бот: @ kvp_kpibot.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.