27.05.2024

📅 XVII науково-технічна конференція «Інноваційні технології – 2020»

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут новітніх технологій та лідерства
ЗАПРОШУЄ

викладачів, аспірантів, докторантів та студентів закладів вищої
освіти взяти участь у роботі науково-технічної конференції «Інноваційні
технології-2020», яка відбудеться 25-26 листопада 2020р.


УМОВИ УЧАСТІ:
❖ участь у конференції безкоштовна
❖ форма участі: дистанційна/заочна
❖ збірник матеріалів конференції буде розміщено на сайті ІНТЛ


НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 Автоматизація та управління
 Аеронавігаційні системи
 Діагностика та неруйнівний контроль
 Екологія
 Енергетика та двигунобудування
 Інформаційна безпека
 Інформаційні технології
 Механіка та машинознавство
 Теоретична та прикладна фізика
 Транспортні технології
 Хімічні технології
ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, англійська