16.06.2024

Громадське обговорення освітньо-професійної програми «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем”

Магістратура

Освітньо-професійна програма «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем»

Переглянути освітньо-професійну програму «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем” (Aerospace and roket systems engeneering) другого (магістерського) рівня вищої освіти нової редакції від 15 травня 2020 року (гарант освітньої програми к.т.н, доц. Мариношенко О.П.) розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Опитування проводилося методом анкетування шляхом самозаповнення у вересні – жовтні 2020 року.

Цільова аудиторія опитування: здобувачі, які навчаються за ОПП «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем».

Опитування

Магістратура

Освітньо-професійна програма «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем»

Переглянути освітньо-професійну програму «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем» (Aerospace and roket systems engeneering) другого (магістерського) рівня вищої освіти нової редакції від 20 січня 2020 року (гарант освітньої програми к.т.н., доцент Мариношенко Олександр Петрович), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Опитування проводилося методом анкетування шляхом самозаповнення у вересні – жовтні 2020 року.

Цільова аудиторія опитування: здобувачі, які навчаються за ОПП «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем».