16.06.2024

Обговорення освітньої програми (травень 2020 року)

Переглянути освітньо-професійну програму «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем» (Aerospace and roket systems engeneering) другого (магістерського) рівня вищої освіти нової редакції від 20 січня 2020 року (гарант освітньої програми к.т.н., доцент Мариношенко Олександр Петрович), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Для ознайомленнч з освітньою програмою перейдіть за посиланням –> http://iat.kpi.ua/specialties/134-aviatsiyna-ta-raketno-kosmichna-tekhnika/osvit-prog-inzheneriya-aviatsiynykh-ta-raketno-kosmichnykh-system/

 Обговорення (Партнери):

💼 Візит керівника україно-американської аерокосмічної компанії “FireFly Aerospace”

 💼 КПІ та АНТОНОВ: спільно готуватимуть кадри для авіації