16.07.2024

Освітня програма “Ракетні та космічні комплекси”

Магістратура

Переглянути освітньо-професійну програму «Ракетні та космічні комплекси» другого (магістерського) рівня вищої освіти, розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Навчальний план освітньо-професійної програми «Ракетні та космічні комплекси» Переглянути