14.07.2024

Обговорення освітньо-наукової програми, освітньо-професійну програму «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем»

Шановні колеги, студенти, аспіранти, випускники, роботодавці та інші учасники освітнього процесу! Вашій увазі пропонуються на обговорення освітні програми по трьом рівням вищої освіти.

Термін обговорення з 05.11.21 по 05.12.21. Пропозиції по удосконаленню освітніх програм прохання надсилати на електронну пошту: iatd@kpi.ua

Бакалавр: Переглянути освітньо програму «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем» (Aerospace and roket systems engeneering) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти нової редакції 2021 року (гарант освітньої програми доктор технічних наукпрофесор Архипов Олександр Геннадійович), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Магістр: Переглянути освітньо-наукову програму «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем» (Aerospace and roket systems engeneering) другого (магістерського) рівня вищої освіти нової редакції 2021 року (гарант освітньої програми доктор технічних наук, професор Коробко Іван Васильович), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Магістр: Переглянути освітньо-професійну програму «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем» (Aerospace and roket systems engeneering) другого (магістерського) рівня вищої освіти нової редакції 2021 року (гарант освітньої програми к.т.н., доцент Мариношенко Олександр Петрович), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.